Här kan du läsa om våra möten och övriga aktiviteter hösten 2017.

Kalle Bäck besökte oss den 14 november 2017 och höll ett mycket intressant föredrag om torpare och det svenska torpet. Han berättade även lite om sina böcker bl.a. det svenska dasset. Vi var ett fyrtiotal medlemmar som njöt av Kalle och hans föredrag. Läs referatet här.
Foto copyright © Helene Skoglund

Den 11 november 2017 var det Arkivens Dag. Vi var på Nynäshamns Bibliotek i lilla datasalen och berättade om hemligheter. Årets tema var "Hemligheter i arkiven". Då släktforskning ju också är ett arkiv även om det är av mera privat karakter, tyckte vi det passade bra. Läs referatet här.
Foto copyright © Helene Skoglund

November månad 2017 var en ovanligt intensiv månad för frenngen, utöver Arkivens Dag hade Nynäshamns Kommun även en IT-Vecka då vi naturligtvis var med och berättade hur man kan utnyttja IT inom släktforskningen. Du kan läsa referatet här.
Foto copyright © Helene Skoglund

I oktober månad 2017 gick ett länge närat önska i uppfyllelse för oss, vi fick Ted Rosvall till Nynäshamn för att berätta om emigrantforskning. Då Ted inte hade möjlighet att komma vår vanliga mötesdag och vi räknade med många besökare, avhölls mötet i NSS lokalen. Läs referatet här.
Foto copyright © Helene Skoglund

Efteråret 2017 inleddes med att Barbro Stålheim kom och berättade om Släktforskarförbundets projekt "Gravstensinventeringen". Gravstenar ger ju information om de som ligger begravda och är samtidigt ett stycke kulturhistoria, samtidigt vet vi ju att många gravstenar skrotas och blir till kross. Läs referatet från mötet här.
Foto copyright © Helene Skoglund