Fotopolicy

Enligt den EU-förordning som träder i kraft den 25 maj måste vi i föreningen informera om hur vi använder fotografier av personer.

Vi tar foton på våra möten och aktiviteter, dels för att illustrera referat i tidningar men även för att använda på vår hemsida och på vår Facebook-sida. Deltagare på möten och andra aktiviteter kan därför förekomma på dessa fotografier.

Du som av någon orsak inte önskar vara med på fotografierna ber vi ta kontakt med oss, så att ditt önskemål kan respekteras. Om du inte uppmärksammar oss på detta utgår vi från att du är införstådd med att du kan förekomma på foton från våra möten och aktiviteter.