Förtroendevalda i föreningen

Styrelse 2022

Maria Landin, ordförande
Utbildad arkeolog och har arbetat länge på Nynäshamns kommun som kommunantikvarie. Har varit intresserad av historia sedan barndomen. Släktforskat i ca 20 år, hembygdsforskat ännu längre. Skriver lokalhistoriska böcker, guidar och föreläser. Släktforskar främst på Södermanland och Västergötland.
Sandra Wictorin, viceordförande
Född och uppvuxen i Nynäshamn. Började släktforska på 80-talet - uppehåll - började igen på 90-talet - uppehåll - började igen under 2010-talet. Forskar via kyrkböckerna och via DNA. Främst i Västmanland, Skaraborgs län och Skåne här i Sverige. Har även släkt i Finland. Mitt yrkesliv var mestadels inom Försvarsmakten.
Helene Skoglund, sekreterare
Jag är född i Täby, men efter att mina kloka föräldrar beslutade sig för att flytta ut på landet 1975 växte jag upp i Grödby, Sorunda. Jag har djupa rötter i Rättvik i Dalarna, men också i både Östergötland, Västergötland, Småland och Uppland. Mitt släktforskade startade på allvar 2012. Efter att jag hade skrivit en artikel om släktforskning i mitt jobb som journalist på lokaltidningen Nynäshamns Posten var jag fast!

Christina Knutsson, kassör
Född och uppvuxen i Hälsingland. Utbildad inom IT i Uppsala, därefter blev det jobb i Nynäshamn och där blev jag kvar. Släktforskning har varit ett stort intresse sedan 1990-talet. Har mina rötter främst i Västernorrland men även i Värmland och Småland. Makens anor finns i Småland och Skåne. Som pensionär forskar jag nu gärna åt släkt och vänner. Har varit engagerad i Föreningen sedan starten.

Nanne Brödjegård, ledamot
Bonngrabb född 1944 på en liten gård utanför Halmstad. Realskola, lantbruksskola och sedan Lantmästarexamen vid SLU, Alnarp. Flyttade till Nynäshamn 1969 för arbete på IVK,.Var från 1979 till 2009 banansvarig på Nynäshamns Golfklubb, Körunda. Varit föreningsaktiv sedan ungdomen. Började släktforskning med en nybörjarkurs 2012, och därefter ett antal andra kurser. Mina anor finns i huvudsak i och runt Halmstad. Hustrun har sina anor i Hälsingland, i huvudsak mellan Bollnäs och Järvsö. Har varit engagerad i Föreningen sedan starten.
Stig Byström, ersättare
Jag är född 1944 och uppväxt i Södra Lappland, där jobbade jag med skogsbruk. Efter militärtjänsten flyttade jag till Nynäshamn och började jobba på Nynäs Petroleum där blev jag kvar i 25 år. Sedan köpte Statoil smörjoljetillverkningen och där jobbade jag sedan till pensionen 2009. Fritidsintresset är vår sommarstuga i Småland. Släktforskning började med en kurs som Hans-Peter ledde i PRO regi. Det var året innan föreningen bildades. I föreningens regi har jag gått några kurser som H-P har hållit.

Per-Olov Nilsson, ersättare
Född och uppväxt i Västerås. Kom till Nynäshamn i början av 1980-talet. Som pensionerad civilingenjör började jag släktforska 2002 och har främst försökt kartlägga mina anor ca sex generationer bakåt i tiden med rötter i framför allt Östergötland. Även viss uppdragsforskning åt vänner och bekanta

Christer Åhs, ersättare
Född i Värmland 1948. Kom till Nynäshamn 1961, har under mitt aktiva arbetsliv jobbat i huvudsak vid Försvarsmakten. Jag har varit på Musköbasen i ca 26 år. Intresset för släktforskning kom när föreningen i Nynäshamn bildades. Jag var invald i styrelsen en kort period och en del av valberedningen i åtta år som sammankallande, när jag på nytt valdes in som ersättare. Min forskning sker i huvudsak i Värmland, Koppom och Ekshärad.

Revisorer

Lars Hagelin

Johnny Edholm

May Callin, ersättare

Valberedning

Torbjörn Ericsson, Sammankallande

Kerstin Norin

Vakant