Här kan du läsa om våra möten och övriga aktiviteter under 2020.

Året inleddes traditionsenligt med Släktforskningens dag den 18 januari

Vi var som vanligt på Nynäshamns bibliotek för att orientera om släktforskning. Maria Landin höll ett uppskattat föredrag i indelta båtsmän på Södertörn. Du kan läsa mera om det här.

Foto Copyright© Helene Skoglund

Vi hade årsmöte den 11 februari på KonstPoolen

Årsmötet stödde på problem i sista minuten, vi var tvungna att flytta till KonstPoolen då vår ordinarie lokal var under ombyggnad och inte var blivit klar i tid. Du kan läsa ett referat från årsmötet här.

Foto Copyright© Helene Skoglund

Månadsmötet i mars var ett föredrag av Maria Landin om rysshärjningarna på Södertörn.

Maria Landin höll ett mycket intressant föredrag om rysshärjningarna i våra trakter, tyvärr var det inte så många närvarande, troligen på grund av Corona. Du kan läsa referatet här.

Foto Copyright© Helene Skoglund

Det här blir ett lite konstigt referat.
Månadsmötena april och maj försvann i Covid 19/Corona, September och oktober gick i viss mån samma väg, fast inte helt för oktober.

Vi ville prova något nytt så medlemmarna i alla fall fick lite för medlemsavgiften. Vi höll mötet virtuellt med Microsoft Teams. Maria Landin höll ett mycket intressant litet föredrag om sevärdheter i Nynäshamns kommun och berättade om runstenarna och bakrunden till teksterna på dem. Du kan läsa ett referat här.

Även november månads möte blev drabbad av restriktionerna med anledning av Covid 19/Corona. Vi fick därför ha mötet virtuellt i Microsoft Teams.

Michael Lundholm höll ett mycket bra föredrag om källkritik, det gav säkert många en tankeställare.

Som släktforskare är man ju van att säga Födelse- Vigsel och Dödböcker är primärkällor och det som står i dem är rätt. Michael Lundholm gav flera exempel på att så inte alltid kan vara fallet. Föredraget blev spelat in och du kan se det här.